نمایش یک نتیجه

اکسیژن متر کمپانی QIS هلند

pHمتر،یون سنج ، اکسیژن متر وهدایت سنج پرتابل 
  • ضدآب بهمراه کیف مخصوص حمل
  • قابل نصب به کامپیوتر، دارای حافظه
  • کالیبراسیون خودکار3نقطه ای