نمایش دادن همه 9 نتیجه

سیستم ژلداک کمپانی Nanolitik آلمان مدل:Multi Gel

مجهز به مانیتور لمسی12 اینج با امکان مشاهده وذخیره تصویر روی فلش مموری (بدون نیازبه کامپیوتر) امکان کنترل دوربین و مشاهده تصویر زنده روی مانیتور دارای دو منبع نوری: الف ) White LED   ب) UV  ترانسلوميناتور : دارای صفحه بزرگ جهت مشاهده دو ژل  بطور همزمان اتاق تاریک با جایگاه ژل کشویی جهت تسهیل نمونه گذاری سنسور قطع اشعه UV روی درب برای محافظت کاربر نرم افزارآناليز ژل الکتروفورز با امکان: شناسايي اتوماتيك باندهاومقایسه آنها با یکدیگر، تعيين وزن مولكولي± 1bp  sizing accuracy Southern & Northern, Slot ,Spot& Dot Blot مقایسه ژل قبلی با جدید، قابليت تعيين كمي غلظت هر باند امكان گزارش گيري و چاپ نتایج

ترمال سایکلر مدل « XP Cycler » با بلاكهای قابل تعويض

  • بلاک گراديانت «96×0.2 ml با امكان توليد گراديان دمايي
  • بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم :
  • بلاک XP- D شامل:48×0.2 ml و  48×0.2 ml
  • بلاک XP- E شامل:30×0.5 ml و  48×0.2 ml
384Wells, 4 Slides Temp. Ramp:3-4C/S LCD Graph/Text Display 99 Programs RS232 Interface

ترمال سایکلر مدل «Gene Pro»

Temp. Ramp≥4°C/S Display LCD  Touch Graph/Text 6.5” بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم : بلاک D شامل:48×0.2 ml   و  48×0.2 ml بلاک E شامل:30×0.5 ml   و  48×0.2 ml

ترمال سایکلر مدل «Gene Touch »

Temp. Ramp≥ 3 to 4°C/S Display LCD  Touch Graph/Text 6.5” بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم : بلاک D شامل:48×0.2 ml   و  48×0.2 ml بلاک E شامل:30×0.5 ml   و  48×0.2 ml

ترمال سایکلر مدل «Gene Max»

Block:96*0.2 Gradiant Temp. Ramp:4 to 5 C/S Display LCD  Touch Graph/Text 10.4” Gold Block with Temp. superior performance Auto pause/power protection, Soak function Bluetooth/LAN Interface

ترمال سایکلر مدل « GeneExplorer »

بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم : بلاک  D شامل:48×0.2 ml   و  48×0.2 ml Block:96*0.2 Gradiant Temp. Ramp: 6 C/S Display LCD  Touch Graph/Text 8” Auto pause/power protection, Soak function Mobile App. WiFi/ Bluetooth / LAN / USB

ترمال سایکلر گرادیانت مدل:FC-96G

Block:96*0.2 Gradiant Temp. Ramp: 4.5 C/S Display LCD  Touch Graph/Text 8” Auto pause/power protection, Soak function Mobile App. WiFi/ Bluetooth / LAN / USB هنگامی که دمای بلاک به کمتر از 30 درجه سانتیگراد (قابل تنظیم) میرسد ویا وقتی برنامه به پایان می رسد، HotLid  به طور خودکار بسته می شود.