نمایش یک نتیجه

سیستم اتوماتیک استخراج وتخلیص RNA/DNA از32 نمونه مدل: NUETRACTION

به همراه کیتهای استخراج 32تستي با پليت آماده مصرف و يا كيتهاي 100تستي دارای تائیدیه CE-IVD امکان کارکرد با سه