نمایش یک نتیجه

تانك الكتروفورز افقي مینی به همراه پاورساپلای

  • سهولت تخلیه وشست شوی تانک
  • دارای ولتاژ : 50-100 V
  • سبک با حجم کم بافر مصرفی
  • بهمراه کستها وشانه های مختلف
  • مجهز به سنسور ایمنی درب برای محافظت کاربر