بلاک سرد وگرم کننده مجهز به شیکرMixing Cooling Heating مدل:Thermo Cell MB-102

 • Microtube Shaking Incubator
 • قابل برنامه ريزي برای زمان، سرعت و دما
 • شیکرانکوباتوریخچالدار برای پليت الايزا وميكروتيوب
 • محدوده دمايي : 0-100°C
 • بلاکهای قابل تعويض جهت لوله و میکروتیوب وپلیت

سمپلر متغیرساخت کمپانی AHN آلمان مدل: pipet4u® pro

در مدلهای تک،8 و12کاناله از 0.5میکرولیتر تا 1میلی لیتر سازگار با با انواع نوک سمپلراستاندارد مقاوم در برابراشعهUV  ،کاملا قابل اتوکلاو

بوتیرومتر شیر 0-8% کمپانی Gerber Instrument

بوتیرومتر بستنی 0-8% کمپانی Gerber Instrument

محصول:Butyrometer کد نامبر:03.0033 کمپانی: Gerber Instrument

ترمال سایکلر مدل «Gene Touch »

Temp. Ramp≥ 3 to 4°C/S Display LCD  Touch Graph/Text 6.5” بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم : بلاک D شامل:48×0.2 ml   و  48×0.2 ml بلاک E شامل:30×0.5 ml   و  48×0.2 ml

بلاک گرم وسردکننده مدل: Thermo Unit CHB 100

 • محدوده دمايي 0 to 100°C
 • دارای 40 جایگاه  جهت میکروتیوبهای 0.2-0.5-1.5 ml
 • قابل برنامه ريزي برای زمان و دما

بوتیرومتر شیر کمپانی Gerber Instrument

بوتیرومتر شیر کمپانی Gerber Instrument

محصول:Butyrometer کد نامبر:03.0062 کمپانی: Gerber Instrument

ترمال سایکلر مدل «Gene Pro»

Temp. Ramp≥4°C/S Display LCD  Touch Graph/Text 6.5” بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم : بلاک D شامل:48×0.2 ml   و  48×0.2 ml بلاک E شامل:30×0.5 ml   و  48×0.2 ml

اکسیژن متر کمپانی QIS هلند

pHمتر،یون سنج ، اکسیژن متر وهدایت سنج پرتابل 
 • ضدآب بهمراه کیف مخصوص حمل
 • قابل نصب به کامپیوتر، دارای حافظه
 • کالیبراسیون خودکار3نقطه ای

بوتیرومتر کره90-70-0 کمپانی Gerber Instrument

بوتیرومتر کره 90% کمپانی Gerber Instrument

محصول:Butyrometer کد نامبر:03.06100 کمپانی: Gerber Instrument

ترمال سایکلر مدل « XP Cycler » با بلاكهای قابل تعويض

 • بلاک گراديانت «96×0.2 ml با امكان توليد گراديان دمايي
 • بلاكهای دوبل جهت انجام دو واكنش همزمان ولي مستقل از هم :
 • بلاک XP- D شامل:48×0.2 ml و  48×0.2 ml
 • بلاک XP- E شامل:30×0.5 ml و  48×0.2 ml
384Wells, 4 Slides Temp. Ramp:3-4C/S LCD Graph/Text Display 99 Programs RS232 Interface